Keutamaan dan Berkah Silaturahmi Dalam Islam - RadarIslam.com

Keutamaan dan Berkah Silaturahmi Dalam Islam

Radarislam.com ~ Jika ada menanyakan tentang ibadah yang mudah dan membawa berkah, maka jawabannya adalah Silaturahim. Silaturahim adalah ibadah yang mulia, penuh berkah sekaligus mudah dilakukan. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Oleh karena itu tali silaturahmi sangat penting untuk dijaga dan diperkokoh agar bisa saling membantu dan menolong.

Memupuk dan memperkokoh tali silaturahim atau persaudaraan dengan sesama Muslim memiliki sederet keutamaan. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri yang mengungkapkan keistimewaan bagi umatnya yang mau bersilaturahim.  Apa saja keutamaan bagi mereka yang  iklhas merajut tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah?“Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya (perjuangan atau jasanya), maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi.” (HR Muslim)

“Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi.” (HR Imam Bazar, Imam Hakim)

“Belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana caranya menghubungkan rahim-rahim itu, karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga, meluaskan rezeki, dan menunda kematian.” (HR Imam Tirmidzi)

“Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.” (HR Imam Muslim)

Jika dirangkum, setidaknya ada 6 manfaat silaturahmi itu adalah:

1. Diluaskan rezekinya
2. Dikenang kebaikannya
3. Dipanjangkan umurnya
4. Khusnul khatimah
5. Kecintaan dalam keluarga
6. Kunci masuk syurga


Selain itu,  mereka  yang gemar bersilaturahim dijanjikan akan di masukan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dari Abu Hurairah RA,  sesunguhnya Rosulullah saw bersabda,  ''... Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akherat maka lakukanlah silaturahmi...''  (HR Bukhari dan Muslim).

Orang yang gemar silaturahim pun akan selalu berhubungan dengan Allah SWT. Dari Aisyah  RA  berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: "Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)

Kunci Masuk Surga

Keistimewaan lainnya, Silaturahim dapat menjadi  salah satu sebab penting masuk surga dan dijauhkan dari api neraka.  Dari Abu Ayub Al Anshari, beliau berkata, seorang berkata, ”Wahai Rasulullah, beritahulah saya satu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga.” Beliau menjawab, “Menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan bersilaturahim.”” (Diriwayatkan oleh Jama’ah).

Meski terkesan sepele, silaturahim adalah ketaatan dan amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT,  serta tanda takutnya seorang hamba kepada Allah. 
“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk.” (QS: Arra’d, 21).

Menjalin silaturahmi itu mulia sehingga mendapatkan banyak keutamaan dalam Islam. Kini, silaturahmi bisa dijalin dengan banyak cara seiring berkembangnya teknologi. Dengan banyaknya media sosial, setiap orang bisa bersilaturahmi dengan seluruh saudaranya di berbagai belahan dunia.

Larangan memutus tali silaturahmi
Silaturahmi bisa memperkokoh persatuan umat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang umatnya memutuskan tali silaturahim. Rasulullah bersabda, “Siapa saja yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu orang yang mendapatkan laknat Allah SWT adalah orang yang memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan. Allah SWT berfirman “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka, dan dibutakanNya penglihatan mereka.” (QS. Muhammad ayat 22-23)

Dengan padatnya aktivitas, maka meluangkan waktu di tengah kesibukan dapat bernilai amal soleh. Apalagi sekarang teknologi komunikasi sudah sangat maju. Bagi setiap muslim, silaturahmi bukanlah hal yang sulit walaupun terpisah jarak dan waktu.

Sang Khalik pun memerintahkan manusia untuk saling memperkokoh tali silaturahim.  Dalam Alquran surat an-Nissa ayat 1, Allah SWT berfirman, ''Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”


Baca Juga:

- Susah Tidur? Lakukan Cara Ajaib ini 

- Ingin Suami Setia dan Tidak Selingkuh? Baca Doa Ini

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

Share This !