NASA : Matahari Akan Terbit Dari Sebelah barat, Ini Buktinya! - RadarIslam.com

NASA : Matahari Akan Terbit Dari Sebelah barat, Ini Buktinya!

NASA: Matahari akan terbit dari sebelah barat, Radarislam.com ~ Kebenaran tentang agama Rahmatan lil Alamin secara perlahan dibuktikan oleh penemuan untuk penemuan ilmu dan pengetahuan juga sains. Fakta paling baru pun sungguh mengejutkan. Posisi kutub bumi mulai berubah, tandanya matahari bakal terbit dari barat.



Seribu empat ratus tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam haditsnya, nantinya matahariari akan terbit dari barat sebagai bukti keagungan Allah SWT serta tanda-tanda kiamat telah makin dekat :

"Akan tidak berlangsung kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, jika ia sudah terbit dari barat serta semuanya manusia lihat hal semacam itu jadi semuanya mereka bakal beriman, serta tersebut saat yang tak ada fungsinya iman seorang yang belum pernah beriman sebelumnya itu." (Kisah Bukhori serta Muslim dari Abu Hurairah).

Matahari terbit dari Barat akan berlangsung selama satu hari saja, kemudian tertutuplah pintu taubat. Lalu, gerakan matahari juga bakal kembali seperti terlebih dulu terbit dari timur hingga terjadinya kiamat. Hal semacam ini sesuai sama serta dibenarkan oleh peneliti NASA. 

Dari Ibn ‘Abbas, “Jadi Ubai bin Ka’ab berkata : “Maka bagaimana jadinya matahari serta manusia kemudian? ” Rasulullah menjawab : “Matahari bakal tetaplah menyinarkan cahayanya serta bakal terbit seperti terbit terlebih dulu, serta beberapa orang bakal hadapi (beberapa pekerjaan) dunia mereka, jika kuda seseorang lelaki melahirkan anaknya, jadi ia akan tidak bisa menunggang kuda itu hingga terjadinya kiamat. ” (Fathul Bari, Kitab Arriqaq, Juz 11, Thulu’issyamsi Min Maghribiha).
Dibuktikan Ilmuwan Fisika serta Dia Pada akhirnya Masuk Islam

Seorang pakar fisika Demitri Bolykov, yang begitu menggandrungi kajian dan bebrapa penelitian ilmiah, menyampaikan kalau pintu masuk ke Islamannya yaitu fisika. Sungguh satu yang begitu ilmiah, bagaimana fisika dapat mendorang Demitri Bolyakov masuk Islam? Demitri menyampaikan kalau ia tergabung dalam satu riset ilmiah yang di pimpin oleh Prof. Nicolai Kosinikov, salah seseorang ahli dalam bagian fisika.


Mereka sedang  menjalani riset pada satu sempel yang diuji di laboratorium untuk pelajari satu teori modern yang menerangkan mengenai rotasi bumi serta porosnya. Mereka sukses mengambil keputusan teori itu. Walau demikian Dimetri tahu sebenarnya diriwayatkan dalam satu hadis dari nabi saw yang di ketahui umat Islam, bahkan juga termasuk juga inti akidah mereka yang memperkuat kewajiban teori itu ada, sesuai sama hasil yang diraihnya. Demitri terasa meyakini kalau pengetahuan seperti ini, yang umurnya kian lebih 1.400 tahun lalu sebagai hanya satu yang mungkin saja hanya pencipta alam semesta ini.

Teori yang dikemukan oleh Prof. Kosinov adalah teori yang terbaru serta paling berani dalam menfsirakan fenomena rotasi bumi pada porosnya. Grup peneliti ini membuat satu sempel berbentuk bola yang di isi penuh dengan papan tidak tebal dari logam yang dilelehkan, diletakkan pada tubuh bermagnit yang terbentuk dari elektroda yang sama-sama berlawanan arus.

Saat arus listrik jalan pada dua elektroda itu jadi menyebabkan style magnet serta bola yang dipenuhi papan tidak tebal dari logam itu mulai berputar pada porosnya fenomena ini diberi nama " Gerak Integral Elektro Magno-Dinamika ". Gerak ini pada substansinya jadi kesibukan rotasi bumi pada porosnya.

Pada tingkat kenyataan di alam ini, daya matahari adalah " kemampuan penggerak " yang dapat melahirkan ruang magnet yang dapat mendorong bumi untuk berputar pada porosnya. Lalu gerak rotasi bumi ini dalam soal cepat atau lambatnya bersamaan dengan daya insensitas daya matahari. Atas basic ini juga posisi serta arah kutub utara tergantung.

Sudah diselenggarakan riset kalau kutub magnet bumi sampai th. 1970 bergerak dengan kecepatan tak kian lebih 10 km dalam satu tahun, walau demikian pada bebrapa th. paling akhir ini kecepatan itu jadi tambah sampai 40 km dalam satu tahun. Bahkan juga pada th. 2001 kutub magnet bumi berubah dari tempatnya sampai meraih jarak 200 km dalam sekali gerak.

Ini bermakna bumi dengan dampak daya magnet itu menyebabkan dua kutub magnet bertukaran tempat. Berarti kalau " gerak " rotasi bumi bakal menghadap pada arah yang berlawanan. Saat tersebut matahari bakal terbit (keluar) dari Barat.

Ilmu dan pengetahuan serta info seperti ini tak dijumpai Demitri dalam buku-buku atau didengar dari manapun, walau demikian ia peroleh rangkuman itu dari hasil penelitian serta percobaan dan riset. Saat ia meneliti kitab-kitab samawi lintas agama, ia tak memperoleh satupun panduan pada info itu terkecuali dari Islam.

Ia merasakan info itu dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebenarnya Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang bertaubat sebelumnya matahari terbit dari arah Barat, jadi Allah bakal terima Taubatnya"

Baca Juga:

Wallahu'alam bissawab. [Radarislam/ Li]

Share This !